Práce v katastru nemovitostí

Vyhotovíme geometrický plán pro:

 • vyznačení budovy nebo přístavby,

 • rozdělení pozemku,

 • změnu hranice pozemku,

 • vyznačení věcného břemene k části pozemku,

 • průběh vlastníky upřesněné hranice,

 • doplnění souboru geodetických informací o pozemek zjednodušené evidence.

 

Vytyčíme v terénu vlastnické hranice pozemků.

Vyhotovíme ověřené kopie geometrických plánů.

Poradíme v problematice katastru nemovitostí.

 

Práce v oblasti inženýrské geodézie

Vyhotovíme:

 • mapové podklady pro projekt,

 • vytyčení stavebních objektů,

 • zaměření skutečného provedení staveb,

 • zaměření inženýrských sítí.

 

Geodetické práce pro pozemkové úpravy

Vyhotovíme:

 • polohopisné a výškopisné zaměření upravovaného území

 • geometrické a polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného území

 • dokumentace nároků vlastníků

 • vytyčení pozemků dle návrhu

 • vyhotovení digitální katastrální mapy dle schváleného návrhu

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.